Sunday, June 25, 2017

சித்தர்கள் வகுத்த காயத்திரி#சாகாக்கல்வி

சித்தர்கள் வகுத்த காயத்திரி

காயம்+திரி=காயத்திரி. காயமாகிய பொய்யுடலை கபங்கள் நீக்கி(திரித்து) மெய்யுடல் ஆக்கல்.

"உருத்தரித்த நாடியில்
ஓடுகின்ற வாயுவை
கருத்திலே இருத்தியே
கபாலமேற்ற வல்லிரேல்
விருத்தரும் பாலனாவார்
மேனியும் சிவந்திடும்"

-ஆசான் சிவவாக்கியர்

இடது, வலது மூச்சுத் (மூக்கு) துவாரங்கள் ஊடாக ஓடும் காற்றை(வாயுவை) கபாலத்திலுள்ள சுழிமுனையில் (உருத்தரித்த நாடி) ஓடுங்கினால், வயோதிபரும்(விருத்தர்) பாலகராக மாறி, மேனியும் பளபளப்பாக ஒளிதேகம் பெற்று சிவந்திடும்.

வயது முதிர்ந்த கிழவரும் ஞானபண்டிதனான முருகப்பெருமான் துணைகொண்டு சக்தியைப் பயன்படுத்தி, வாயுவை சுழிமுனையாகிய 'உருத்தரித்த நாடி'யில் ரேசித்துப் பூரித்துக் கும்பித்து நெறிப்படுத்த முடிந்தால், அவரே குமாரனாவர். மேனியும் சிவந்திடும் என்கிறார் ஆசான் சிவவாக்கியர். இவ்வாறு காயத்தைத் திரித்து சூட்சுமதேகமாகிய ஒளியுடலைப் பெறலே சித்தர்கள் வகுத்த காயத்திரி ஆகும்.

காற்றை/பிராணனை/வாயுவை தசநாடியான சுழிமுனையில் பூரித்து, கும்பித்து தங்கச் செய்துவிட்டால் பொய்யுடலில் உள்ள கபங்கள் நீங்கி ஒளியுடம்பைப் பெறறு அருட்பெருஞ்சோதியாகிய சிவத்துடன் இரண்டறக் கலக்கலாம்.

சாகாதவனே சன்மார்க்கி!
சாகாதவனே சற்குரு!
சாகாதவனே முற்றுப்பெற்ற சித்தன்!


முருகப்பெருமானின் முதன்மைச் சீடர்களான சித்தர்கள் அறிவியலின்படி மனதவுடல் 72,000 நாடி நரம்புகளால் ஆனதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இதில் தசநாடி(பத்து நாடிகள்) முக்கியமானதென்றும், அவற்றுள்ளும் முக்கியமானவை மூன்று. அம்மூன்றிலும் மிக முக்கியமான நாடி ஒன்றுண்டு. அதுவே, பிறவிப்பிணியை ஒழிக்கக்கூடிய நாடி என்கின்றனர். அதற்கு காரணகுருவாகிய சித்தர்கள் துணை வேண்டும். அவர்களை நாடி நாம்தான் போதல் வேண்டும். இதனையே "உருத்தரித்த நாடி" என்கிறார் ஆசான் சிவவாக்கியர். அதையே "நரம்பெனு நாடியிவையினுக் கெல்லா முரம்பெறு நாடியொன் றுண்டு" என்பார் ஆசான் ஒளவையார். இவை பற்றி விளக்கமாக பிறிதொரு பதிவிற் பார்க்கலாம்.

எழுபத்தீ ராயிர நாடி யவற்றுள்
முழுபத்து நாடி முதல்

-ஒளவைக்குறள்- நாடி நாரணை - குறள் எண்:1-

நரம்பெனு நாடி யிவையினுக் கெல்லாம்
உரம்பெறு நாடியொன் றுண்டு.

-ஒளவைக்குறள்- நாடி நாரணை - குறள் எண்:2-

"உருத்தரித்த நாடியில் ஓடுங்குகின்ற வாயுவைக்
கருத்தினால் இருத்தியே கபாலம் ஏற்ற வல்லீரேல்
விருத்தரும் பாலராவர் மேனியும் சிவந்திடும்
அருள் தரித்த நாதர் பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே."

- ஆசான் சிவவாக்கியார்-

"இருப்பன நாடி எழுபத்தீரா
யிரமான தேகத்தில் ஏலப் பெருநாடி
ஒக்கதசமத்தொழிலை ஊக்கதச வாயுக்கள்
தக்கபடி என்றே சாரும்”


"பொருந்துமோ ருந்திக் கீழே
புகன்றேதுஞ் சுழியைப் பற்றி
எழுந்ததோர் நாடி தானும்
எழுபத்தி ராயி ரந்தான்
தெரிந்ததோ ரிவற்றில் பத்துத்
தசநாடி இவற்றில் மூன்றும்
பரிந்தத்தோர் வாத பித்தம்
படர்ஐயும் அறிந்து பாரே"


நன்றி
ஓங்காரக்குடில் Ongarakudil


நீங்களும் வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
https://twitter.com/Ongarakudil


Posted by Nathan Surya 
bbb3


Saturday, June 24, 2017

எந்த மொழியிலும் இல்லாத தசமக் கணக்கீடு


முருகப்பெருமானின் முதன்மைச் சீடர்களான
#தமிழ்ச்சித்தர்கள் வகுத்த
எந்த மொழியிலும் இல்லாத
தசமக் கணக்கீடு (Decimal Calculation)..!

கண்டிப்பாக படித்து பகிரவும் ....

தமிழகக் கோயிற் சிற்பங்களில் உள்ள நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளாகட்டும், தூண்களில் ஒரு நூல் இழை கூட கோணல் இல்லாமல் கட்டபட்ட 1000 கால் மண்டபங்கலாகட்டும், இன்னும் ஆதித்தமிழர்கள் செய்த அற்புதமான விசயங்களை பற்றி வியப்புடன் பேசும் நாம், இதைப்பற்றிய தேடலை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டாமா..?!

அப்படி நான் தேடும் போது எனக்கு கிடைத்த ஒரு அரிய விடயத்தை உங்களுடன் பகிர்கிறேன்.

1 - ஒன்று
3/4 - முக்கால்
1/2 - அரை கால்
1/4 - கால்
1/5 - நாலுமா
3/16 - மூன்று வீசம்
3/20 - மூன்றுமா
1/8 - அரைக்கால்
1/10 - இருமா
1/16 - மாகாணி(வீசம்)
1/20 - ஒருமா
3/64 - முக்கால்வீசம்
3/80 - முக்காணி
1/32 - அரைவீசம்
1/40 - அரைமா
1/64 - கால் வீசம்
1/80 - காணி
3/320 - அரைக்காணி முந்திரி
1/160 - அரைக்காணி
1/320 - முந்திரி
1/102400 - கீழ்முந்திரி
1/2150400 - இம்மி
1/23654400 - மும்மி
1/165580800 - அணு --> 6,0393476E-9 --> nano = 0.000000001
1/1490227200 - குணம்
1/7451136000 - பந்தம்
1/44706816000 - பாகம்
1/312947712000 - விந்தம்
1/5320111104000 - நாகவிந்தம்
1/74481555456000 - சிந்தை
1/489631109120000 - கதிர்முனை
1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி
1/575114661888000000 - வெள்ளம்
1/57511466188800000000 - நுண்மணல்
1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்.

இவ்வளவு நுண்ணியமான கணிதம் அந்தக் காலத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளது. இந்த எண்களை வைத்து எத்தனை துல்லியமான வேலைகள் நடந்திருக்கும் என்று எண்ணிப்பாருங்கள், கணினியையும், கணிதப்பொறியையும் (கால்குலேடரையும்) தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி என்று இன்றைய தலைh முறை கூறிக்கொண்டு இருக்கும் போது, அதை விட ஆயிரம் மடங்கு மேலாக அந்தக் காலத்திலேயே நாம்
சாதித்து விட்டோம்..!
சித்தர் அறிவியல் Wisdom of Siththars


நீங்களும் வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள்.
https://twitter.com/Ongarakudil


Posted by Nathan Surya 
bbb3


Wednesday, June 21, 2017

வீடுபேறடைதல்...
கடவுள் கோவில்களில் கல்லாக வாழ்வதில்லை. கடவுள் சீவர்களின் ஆத்மாக்களில் சோதியாக வாழ்கிறார். கோவிலுக்குப் போங்கள். ஆனால், மெய்ப்பொருள் அறிந்து போங்கள். முதலில் தானம் அதன் பின்பே தவம் அல்லது வழிபாடு. பிற உயிர்கள் மீது அன்பில்லாதோர் இறையன்பைப் பெறமாட்டார் என்பது முற்றுப்பெற்ற சித்தர்களின் சத்தியவாக்காகும்.

"நட்ட கல்லை தெய்வம் என்று
நாலு புட்பஞ்சாத்தியே
சுற்றி வந்த மொணமொணன்று 

சொல்லு மந்திரம் ஏதடா..?!
நட்டகல்லும் பேசுமோ ..?!
நாதன் உள் இருக்கையில்
சுட்ட சட்டி சட்டுவம்
கறிச்சுவை அறியுமோ...?!"

- ஆசான் சிவவாக்கியார்

"தானமும் தவமும்
தான் செய்வராயின்
வானவர் நாடுவழி
திறந்திடுமே."

-ஆசான் ஔவையார்

"தானம் தவம் இரண்டும்
தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்"

-ஆசான் திருவள்ளுவர்

'உள்ளம் பெருங்கோவில்
ஊனுடம்பு ஆலயம்
வள்ளற் பிரானுக்கு
வாய் கோபுரவாயில்
தெள்ளத் தெளிந்தார்க்குச்
சீவன் சிவலிங்கம்
கள்ளப் புலனைந்தும்
காளாமணி விளக்கே'

-ஆசான் திருமூலர்

"ஆர்க்கும் இடுமின்
அவர் இவர் என்னன் மின்
பார்த்து இருந்து உண்மின்
பழம்பொருள் போற்றன் மின்
வேட்கை உடையீர்
விரைந்து ஒல்லை
உண்ணன்மின்
காக்கை கரைந்து
உண்ணும் காலம் அறிமினே".

-ஆசான் திருமூலர்

. . . . .  நன்றி 
 Aum Muruga ஓம் முருகா 
Nàthàn கண்ணன் Suryà
06/05/2016


Tuesday, June 20, 2017

Golden Murugar Yugam is dawning...According to Siddha(Siththar) Suvadis, the golden age of Lord Muruga and Siddhas will dawn before the Gregorian year of 2037. Siththars will walk among us yet again in the face of the Earth very soon. Some are already among us. For this great age to dawn, ground work had been started 400 years ago by Lord Muruga himself. We have been told that the Siththars will walk among us and guide us. They will bring the whole humanity together as one big family, they will also ensure that there will be no wars or destructions. Those who cause war, destructions, sufferings and misery to fellow beings will be warned and if they do not listen, they will be punished. Join us to learn and spread the very ancient wisdom of Lord Muruga and Siththars.
https://twitter.com/Ongarakudil

மனிதர் ஆண்டது போதும்
மக்கள் மாண்டது போதும், போதும்
விரைவில் உலகெங்கும் முருகர் ஆட்சி,
சித்தர்கள் சுவடிகள் மூலம் அறிவிப்பு.
https://twitter.com/Ongarakudil

ஞானத்திருவடி நூல்

ஸ்ரீ அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் - ஓங்காரக்குடில் துறையூர்

#ஞானத்திருவடிநூல்

எல்லோருடைய வீடுகளிலும் இருக்க வேண்டிய நூல் ஞானத்திருவடி. ஓங்காரக்குடில் ஆசான் தவத்திரு ரெங்கராஜ தேசிக சுவாமிகள் 37 ஆண்டுகளாக கடுந்தவம் இருந்து வருகிறார்கள். உலக மக்களுக்கு ஏற்படும் துன்பஙகளிலிருந்து விடுவித்து, ஞானிகளின் திருவடியைப் பூசிப்பதும், ஏழைகளின் பசியாற்றுவதுமே உண்மையான ஆன்மீகம் எனச் சொல்லி அவ்வழியில் நம்மை அழைத்துச் செல்கிறார். ஞானத்திருவடி நூல் ஞானிகளின் திருவடியாகும். இந்நூலில் ஞானிகள் பற்றிய பல அரிய தகவல்களும், ஓங்காரக்குடில் ஆசான் ஞானிகளின் பாடல்களுக்கு எளிய முறையில் அருளிய அருளுரைகளும் உள்ளது.

புண்ணியமான ஞானத்திருவடி நூலதனை
பார்த்தவர்கள் படித்தவர்கள் பல்லோர் அறிய
எண்ணியயவார் செய்திடவே வேண்டும் வேண்டும்
எடுத்துரைக்கும் அரங்கனின் உபதேசங்கள்

உபதேசங்கள் மானிடர்க்கு நல்வழி காட்டும்
உத்தமன் அரங்கன் உறவுதனை கொண்ட மக்கள்
எப்போதும் புண்ணியர்களாய் உலகில் வாழ்வார்
ஏற்றமுடன் நற்பண்பு குணம் அறிவும்

அறிவுபெற்று அகத்தியத்தை உணர்ந்துவிட்டால்
அண்டிடா பலதுயரம் விலகிவோடும்
குற்றமெனும் பகைதுன்பம் நோய்களோடு
காலனும் அஞ்சியே விலகி போவான்.
-மகான் அகத்தீசர் ஆசிநூல்

புலால் மறுப்போம்...

முருகப்பெருமான் மற்றும் ஆசான்கள் வள்ளுவப்பெருமான், வள்ளல்பெருமான், முற்றுப்பெற்ற அனைத்து சித்தர்களின் சத்தியவாக்கிற்கு அமைவாகப் புலால் உண்ணமாட்டோம். அணைத்து உயிர்களையும் எங்களோடே வாழவைப்போம். என இறைவனின் ஆணையாக உறுதி எடுப்போம். உலகோரை ஒரு தாய்ப்பிள்ளைகளாக கருதி 2037ற்குள் கலியுகவரதன் முருகப்பெருமான் தலைமையில் முற்றுப்பெற்ற சித்தர்கள் வழிகாட்டலில் சகல அதர்மங்களும் அழிக்கப்பட்டு தர்மம் நிலைநாட்டப்படும் காலம் கனிந்துவிட்டது.
சுவடிகள் மூலம் அறிவிப்பு.
https://twitter.com/Ongarakudil

Monday, June 19, 2017

இதில் நீங்கள் யார்..??!!


1. மரணத்தை வெல்லவே, மனிதன் பிறக்கிறான் என்ற உண்மை அறியாதவர்.
2. இந்த உண்மை அறிந்து மரணத்தை வென்ற மனிதர்களே “கடவுள்” என்றறியாதவர்.
3. ஆசான் முருகப்பெருமான் மதம் சார்ந்த கடவுள் என நினைத்து ஏமார்ந்தவர்.
4. கடவுளை வணங்குவதே நாம் கடவுள்தன்மை பெறுவதற்கு என்றறியாதவர்.
5. இந்த உண்மை அறிந்தும் பணத்தை மட்டும் தேடி இறந்துபோகின்றவர்.
6. அப்படி இறந்தால் மீண்டும் பிறந்தாகவேண்டும் என்ற உண்மை அறியாதவர்.
7. நம் உடம்பில் உள்ள உயிரே, படைத்த இயற்கை (சிவன்) என்று அறியாதவர்.
8. இயற்கை அன்னையை (சிவன்) யாராலும் வணங்க முடியாது என்று அறியாதவர்.
9. இயற்கை அன்னை (சிவன்) ஒரு இயக்கம் என்று அறியாதவர்.
10. ஒரு குழந்தை துடிதுடித்து இறப்பதும், பாவத்தின் கழிவிடை என்று அறியாதவர்.
11. நாம் அனுபவிக்கும் வலி, நம் பாவத்தின் கழிவிடை என்று உணராதவர்.
12. புண்ணியம் என்றால் கிலோ என்ன விலை என்று கேட்பவர்.
13. பணம் வருவது புண்ணியம் என்றும், அது சேருவது பாவம் என்றறியாதவர்.
14. சேரும் பணம் மற்றும் நகை அடுத்த பிறவியின் அதிக வறுமை என்றறியாதவர்.
15. ஒரு துண்டு கறிசோறு (non-veg) ஓராயிரம் துன்பம் தரும் என்று அறியாதவர்.
16. மேற்கண்டவை உண்மையா என அறிய, கடவுள் (ஞானிகள்) திருவடி துணைவேண்டும் என்ற உண்மை அறியாதவர்.

“ஓம் சர்வலோக சித்தர்கள் திருவடிகள் போற்றி”